Προσωπική Ανάπτυξη

Προσωπική Ανάπτυξη

  • 50 λεπτά
  • Fixed rate
  • Location 1

Περιγραφή υπηρεσίας

Παρέχεται συμβουλευτική όσο αφορά ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων χρήσιμες σε σχέσεις αλλά και σε επαγγελματικούς τομείς.


Στοιχεία επικοινωνίας

  • Location 1

    + 99454398

    orestiskas@gmail.com